Medi ambient

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, ha posat a l’abast dels ens locals de Catalunya una nova eina de conscienciació sobre els beneficis de la recollida selectiva.

Doublet posa a l’abast de tots els seus clients una gamma de productes dedicada a la recollida selectiva que compleix plenament amb les directrius plantejades per la Norma ISO 14000 referent a la recollida selectiva de residus.

Recollida selectiva per a empreses, hosteleria, etc.

  1. Recollida selectiva: contenidors per piles, carros de neteja, col·lectors amb rodes, papereres selectives, contenidos ecològics, contenidors mòbils, contenidos plaça i contenidos quadrats.Contenidors de piles: fabricats en polietilè acolorit. Aquests contenidors resulten perfectes per a la recollida de les piles gastades en entorns col·lectius. Hi ha dues boques d’introducció: una per a piles convencionals i l’altra per a piles de botó.
  2. Carros de neteja amb cubells: equipats amb una o dos cubells recollidores de gran capacitat.
  3. Col·lectors amb rodes: ideals per a empreses i col·lectius. Es fabriquen en diversos colors.
  4. Papereres selectives: papereres galvanitzades i pintades amb pintura epoxi en pols de color per identificar els residus a reciclar.

Recollida selectiva industrial

Fabricades en plàstic polietilè verge d’alta densitat. Cos gris clar RAL 7038. Color de la tapa a escollir. Les rodes són de cautxú massís amb llantes de polipropilè. Reducció del soroll del tancament de la tapa mitjançant taps de goma. Nanses integrades al cos i a la tapa que s'obre totalment cap enrera

  1. Contenidors ecològics de 2 rodes
  2. Contenidors ecològics de 4 rodes
  3. Contenidors mòbils amb pedal de 90 litres
  4. Contenidors de plaça
  5. Contenidors quadrats


Més informació a https://www.doublet.es/medio-ambiente.html